CAI-X

CAI-X in Danish

CAI-X - Center for klinisk kunstig intelligens

CAI-X er et fælles forskningscenter mellem Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH) og skal sikre en tæt forbindelse mellem det sundhedsfaglige personale på hospitalet, de tekniske forskere på universitetet og industrien for at udvikle og implementere kunstig intelligens (AI) i sundhedsvæsenet til gavn for patienter og personale.

Med intelligent brug af data og teknologi kan vi levere bedre sundhedsydelser og forberede os på fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet. En fokuseret
udnyttelse af AI-mulighederne forventes bl.a. at mindske kløften mellem fremtidig efterspørgsel efter kliniske sundhedsydelser og manglen på kvalificeret personale grundet demografiske udfordringer.

CAI-X’s kortsigtede målsætning er at etablere centret, organisere projekter under CAI-X-paraplyen og øge synligheden af CAI-X regionalt og nationalt. CAI-X’s langsigtede målsætning er at være et af de førende centre inden for klinisk kunstig intelligens i verden samt skabe en gylden standard med vores arbejde med AI.

CAI-X skal dække alle kliniske områder på OUH og samarbejde med øvrige fakulteter, private virksomheder (både nationale og internationale), forskningscentre, kommuner og andre hospitaler.

CAI-X logo